VÄLKOMMEN TILL SWEDLAWYERS

VI HJÄLPER DIG MED JURIDIKEN

VÄLKOMMEN TILL SWEDLAWYERS

VI HJÄLPER DIG MED JURIDIKEN

Vi hjälper våra klienter med affärsjuridik och privaträtt inom flera rättsområden. Välkommen att kontakta oss!

Familjerätt

Vårdnad- boende och umgänge med barn.
Familjerättsliga avtal.
Testamenten.

Arbetsrätt

  • Uppsägning och avsked
  • Lönefordran
  • Upprättande av anställningsavtal
  • Skadestånd

Socialrätt

Vi bistår klienter med juridisk hjälp bl.a vid omedelbara tvångsomhändertaganden och avbrytande av tvångsvård mm.

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Vi bistår klienter med juridisk hjälp vid legitimationsfrågor och patienter som råkat ut för vårdskada mm.

Bostadsjuridik

Vid köp och försäljning av fastigheter/bostadsrätter så kan tvist uppstå ang hävning och skadestånd mm. Ring oss.

Skadestånd och försäkringsersättning

Kontakta oss för hjälp vid frågor som rör skadestånd eller försäkringsersättning.

Målsägandebiträde

Om Du utsatts för brottslig gärning så kan vi hjälpa Dig som målsägandebiträde genom processen med skadestånd mm.

Avtal och Bolagsrätt mm

Vi bistår Dig med juridisk hjälp i frågor som rör Ditt företag och därtill hörande frågor.

VÅRA LEDORD

%

ENGAGEMANG

%

LOJALITET

%

KUNSKAP

Kontakta oss

Telefon: 042-4501090

Kontaktformulär

7 + 2 =