FORGOT YOUR DETAILS?

PREV
NEXT

swed3

canstockphoto5548039Swedlawyers bistår klienter med juridisk rådgivning inom affärs- och humanjuridik

Vi hjälper Dig, Ditt företag eller den organisation Du företräder med juridiska frågeställningar inom flera rättsområden.

Om Du står inför en rättslig tvist vid domstol så biträder vi Dig som ombud och för Din talan. Vi kan även vara aktiva för att uppnå en förlikningslösning baserat på Dina önskemål.

Tveka inte att kontakta oss så går vi igenom ärendet tillsammans. Vi åtar oss uppdrag över hela Sverige.

Vi har erfarenhet från flera olika områden och branscher.
Rättsskydd och rättshjälp förmedlas.

 

WEB PLATSEN ÄR UNDER UPPDATERING

Vi sätter alltid våra klienters intressen i fokus och försöker alltid engagera oss i just ditt ärende för att hitta en den bästa juridiska lösningen ... canstockphoto4064275

canstockphoto1656403Vi på Swedlawyers värdesätter engagemang högt. För att kunna lösa ditt juridiska problem så bra som möjligt krävs stort engagemang. Våra jurister jobbar noggrant och engagerat i just ditt juridiska ärende. Tveka inte att kontakta oss!

canstockphoto3912938Vi på Swedlawyers är självklart lojala mot våra klienter och handlägger Dina ärenden och frågor med sekretess. Vi vill att Du ska känna Dig trygg i kontakterna med oss så att ingen obehörig får tillgång till uppgifter i dina ärenden.

canstockphoto1656219Vi tycker att tillgänglighet, dvs att det går att få kontakt med juristen, är mycket viktigt i vårt arbete med våra kunder och klienter. Du ska kunna ringa och få svar, men ibland är vi givetvis upptagna och då föredrar vi att erhålla ett kort mail om Du önskar rådgivning eller vill boka upp ett möte för närmare utredning av någon specifik fråga. Välkommen att höra av Dig!

canstockphoto5548039Vi följer Advokatsamfundets etiska regler så att Du som klient alltid ska känna att Du får full backup i alla spörsmål i enlighet med våra etiska regler. Vår målsättning är att Du också ska känna att Ditt ärende prioriteras på ett professionellt vis där sekretess alltid utgör grundbult för vår verksamhet. Vi följer advokatsamfundets etiska regler som du hittar här: https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/

TOP