FORGOT YOUR DETAILS?

PREV
NEXT

Länkar

Lagen.nu

Läs lagar och regler
http://www.lagen.nu Är en svensk webplats som fått stor uppmärksamhet för sin kostnadsfria tjänst som dessutom innehåller kommenterad lagtext. Syftet med lagen.nu är att samla information om innehållet i gällande svensk rätt, och att presentera denna på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt. Tjänsten innehåller alla lagar och andra författningar som ingår i Svensk författningssamling (SFS), och många vägledande domstolsavgöranden, inklusive samtliga HD-avgöranden som publicerats i NJA sedan 1981. För de viktigaste lagarna finns dessutom kommentarer som förklarar och exemplifierar reglerna i paragraferna. Lagen.nu är gjord för att det ska gå lite snabbare att hitta svar på frågor i lagtexterna jämfört med den traditionella lagboken eller andra online-tjänster.

Lagrummet.se

Läs lagar och regler
Projektet arbetar med att ta fram en standard för att märka information. Standardmärkning gör det möjligt att strukturera information så att den bland annat blir sökbar och sammanhållen med hjälp av länkar.Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter - Europakonventionen är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen. Kontrollen av hur konventionen efterlevs är unik tack vare Europadomstolen. Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Unicef

Läs rättigheter mm.
På Unicef.se kan du läsa t.ex Barnkonventionen som handlar o regler för barn rättigheter mm. Unicef är en internationell organisation som kämpar för alla världens barns rättigheter. Här kan du läsa dina barns rättigheter mm.

Löf

Medicinsk juridik
Medicinsk juridik LÖF - Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård finns Löf. Patientskadelag - Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring)

Kontakta oss

TOP