Verksamhetsområden

Urval av några arbetsområden.

 • Familjerätt

  • Vårdnad- boende och umgänge med barn.
  • Familjerättsliga avtal.
  • Testamenten.
 • Fastighetsrätt
  • Fel i fastighet – Hävning och skadestånd.
 • Arbetsrätt
  • Avskedad eller uppsagd. Vi företräder både arbetstagare och arbetsgivare.
 • Socialrätt LVU, LPT och LVM
  • Vi hjälper klienter vid tvångsingripanden.
 • Asyl och utlänningsrätt
  • Vi bistår klienter som sökt asyl i Sverige och övriga ärenden enligt utlänningslagen.
 • Skadeståndsrätt / försäkringsrätt
  • Har Du drabbats av någon skada så hjälper vi till att driva in skadestånd och försäkringsersättning.
 • Hälso och sjukvårdsjuridik
  • Vårdskador inom vården.
  • Ärenden enligt patientsäkerhetslagen.
 • Straffrätt och processrätt
  • Om Du utsatts för brottslig gärning hjälper vi Dig som målsägandebiträde genom processen med skadestånd mm.
  • Vi åtar oss uppdrag som juridiskt biträde för unga lagöverträdare.