FORGOT YOUR DETAILS?

PREV
NEXT

Verksamhetsområden

Familjerätt

Vi åtar oss de flesta uppdrag inom familjerätt och hjälper våra klienter vid domstol.

 • Vårdnad, boende och umgänge om barn.
 • Medlaruppdrag.
 • Talan om underhållsbidrag, faderskap, kvarsittningsrätt mm.
 • Bodelningsavtal, upprättande av testamenten mm.

Straffrätt

 • Uppdrag som målsägandebiträde.
 • Enskilda åtal och skadestånd.
 • Juridiskt biträde vid ärenden som rör unga lagöverträdare.
 • Uppdrag som särskild företrädare för barn.

Arbetsrätt

 • Uppsägning och avsked
 • Skadestånd

Asylrätt

Swedlawyers handlägger frågor för Dig som bl.a. ansökt om Asyl i Sverige.

 • Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i frågor som rör utlänningslagen mm.

Socialrätt

 • LVU - Lag om vård för unga
 • LPT - Lag om psykiatrisk tvångsvård
 • LVM - Lag om vård för missbrukare

Skadestånds- och försäkringsrätt

 • Trafikskador
 • Arbetsskador
 • Patientskador
 • Sakskador, bil, båt, fastighet mm.

Fastighets- och hyresrätt

Vid köp av fastigheter kan många problem uppstå mellan säljare och köpare av en fastighet. Vi hjälper våra klienter med hävning av köp och skadestånd mm.

 • Fastighetsrättsliga tvister.
 • Hyresrättsliga tvister.

Kontakta oss

TOP