HEM

SWEDLAWYERS

Urval av våra tjänster

Affärsjuridik


Allt som handlar om pengar rör rättsområdet affärsjuridik. Vi båstor privatpersoner, företag och myndigheter med rättslig rådgivning och driver process i saken så anlita oss som Din samarbetspartner.

FASTIGHETSRÄTT
FORDRINGSRÄTT
SKADESTÅND
BOLAGSRÄTT
IT RÄTT
.

Familjerätt

socialrätt


Vi har mångårig erfarenhet från rättsområdena med familjerätt och vårdnad, boende samt umgänge med barn och därtill hörande familjerättsliga frågor. Vi företräder klienter från hela Sverige och åtar oss även internationella uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi Dig.

VÅRDNAD OM BARN, BOENDE, UMGÄNGE
LVU, LVM, LPT
TESTAMENTEN
SKILSMÄSSA/BODELNING

Brottmål
FörsäkringsrättSkadestånd


Alla kan bli utsatt för en brottslig gärning, antingen mot den personliga integriteten eller brott som rör annat. Vi hjälper Dig under hela processen och åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde och ser till att Dina rättigheter blir tillgodosedda.

FÖRSVARUPPDRAG
MÅLSÄGANDEBITRÄDE
SKADESTÅND
FÖRSÄKRINGSRÄTT

Kontakta oss så hjälper Vi Dig eller Ditt företag

Oavsett uppdrag så står vi alltid på vår klients sida och ser till att Du kommer till Din rätt.

Kontakta oss på epost info@swedlawyers.se eller telefon 042-4501090 för ett första inledande samtal så tar vi hand om de juridiska frågeställningarna. Vi har sekretess i vår verksamhet.

SWEDLAWYERS 

Swedlawyers AB
Box 9078, 291 09 Kristianstad

042-4501090

Allmänt


Vi följer Advokatsamfundet regler i vår verksamhet och all information som vi tar del av omfattas av absolut sekretess.


BETALNING

Vi erbujder våra klienter rättslig rådgivning och juridisk hjälp och driver process vid domstol i de fall där inte en förlikning kan uppnås. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp innebärande att försäkringsbolaget eller staten betalar en viss procent av uppkomna kostnader.


Bankgiro:699-8868
Vi har ansvarsförsäkring samt f-skattsedel


© SWEDLAWYERS AB
2009-2022. All rights reserved.