Vår sida ombearbetas för tillfället

Behöver Du juridisk hjälp?

Vi åtar oss uppdrag över hela Sverige inom de flesta rättsområden.
  • Brottmål – Målsägandebiträde – Skadestånd

  • Vårdnadsärenden – LVU

  • Affärsjuridik – Fastighetsrätt – Avtalstvister

    Vi följer Advokatsamfundets etiska regler i vår verksamhet.
    Välkommen att ringa eller skicka ett mail för konsultation.Kontaktuppgifter
Swedlawyers AB
042-4501090
info@swedlawyers.se
Bankgiro: 699-8868
Vi innehar ansvarsförsäkring