Välj en sida

Välkommen till SWEDLAWYERS

Juridisk hjälp

Vi bistår klienter inom ett flertal rättsområden i hela Sverige. Vårt fokus är att tillvarata våra klienters intressen på bästa möjliga sätt genom kunskap, engagemang och ambition.

Vi tillämpar Advokatsamfundets etiska regler i vår verksamhet.
Välkommen att kontakta oss.

Tel: 042-4501090
E-post: info@swedlawyers.se

Familjerätt

Vi har mångårig erfarenhet inom familjerättsliga frågor och bistår klienter med rådgivning och uppträder som ombud vid domstolar i olika tvister som rör privatliv och barn.

Vi upprättar alla typer av familjerättsliga avtal och åtar oss även uppdrag som medlare.

Socialrätt

Sociala myndigheter behöver ibland ingripa till skydd för enskilda medborgare och familjer med barn mm. Vi arbetar som offentligt biträde med LVU, LVM och LPT mm och försvarar och tillvaratar de enskildas rättigheter vid olika tvångsingripanden och uppträder som Ditt ombud inför myndigheter och domstolar.

Fastighetsrätt

Vid köp och försäljning av fastigheter kan ibland affären inte gå som Du tänkt Dig. Det kan bl.a vara fel i fastigheten eller andra rättsliga problem som kan medföra skadeståndsskyldighet mm.

Affärsjuridik

I de oftast förekommande frågeställningarna vad rör Din organisation eller Ditt företag så är vi behjälpliga med juridisk rådgivning. Vi arbetar och företräder våra klienter i affärsjuridiska  tvister vid domstol.

Brottmål

Om Du utsatts för en brottslig gärning så hjälper vi Dig genom den rättsliga processen vid domstol så Du kan erhålla skadestånd. Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och privat försvarare i brottmål.

Skadestånd och försäkring

Har Du råkat ut för en skada och önskar erhålla skadestånd eller försäkringsersättning? Anlita oss så hjälper Vi Dig mot skadevållaren eller försäkringsbolaget.

Utlänningsrätt

Swedlawyers bistår klienter som offentligt biträde i ärenden som rör asyl och uppehållstillstånd i Sverige.

Affärsjuridik och privaträtt

Vi biträder klienter i hela Sverige. Välkommen att anlita oss.

Uppgifter

SWEDLAWYERS AB
Knutpunkten 54
252 78 Helsingborg

Besöksadress
Järnvägsgatan 10A, 5 vån. (Knutpunkten).

Telefon
042-4501090

E-post
info(at)swedlawyers.se

 

Bankgiro
699 – 8868

Klientmedelskonto (Swedbank)
8214-9, 923 365 420-2

Internationella betalningar / International Payments
IBAN
SE 75800 00821 49923 36542 02
BIC
SWEDSESS

Övrigt
Företaget innehar F-skattsedel. Registrerade för mervärdesskatt.
Företaget innehar ansvarsförsäkring