HEM

SWEDLAWYERS


Urval av våra tjänster

Affärsjuridik


Allt som handlar om pengar rör rättsområdet affärsjuridik. Vi båstor privatpersoner, företag och myndigheter med rättslig rådgivning och driver process i saken så anlita oss som Din samarbetspartner.

FASTIGHETSRÄTT
FORDRINGSRÄTT
SKADESTÅND
BOLAGSRÄTT
IT RÄTT
.

Familjerätt

socialrätt


Vi har mångårig erfarenhet från rättsområdena med familjerätt och vårdnad, boende samt umgänge med barn och därtill hörande familjerättsliga frågor. Vi företräder klienter från hela Sverige och åtar oss även internationella uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi Dig.

VÅRDNAD OM BARN, BOENDE, UMGÄNGE
LVU, LVM, LPT
TESTAMENTEN
SKILSMÄSSA/BODELNING

Brottmål
FörsäkringsrättSkadestånd


Alla kan bli utsatt för en brottslig gärning, antingen mot den personliga integriteten eller brott som rör annat. Vi hjälper Dig under hela processen och åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde och ser till att Dina rättigheter blir tillgodosedda.

FÖRSVARUPPDRAG
MÅLSÄGANDEBITRÄDE
SKADESTÅND
FÖRSÄKRINGSRÄTT

Kontakta oss så hjälper Vi Dig eller Ditt företag

Oavsett uppdrag så står vi alltid på vår klients sida och ser till att Du kommer till Din rätt.

Kontakta oss på epost info@swedlawyers.se eller telefon 042-4501090 för ett första inledande samtal så tar vi hand om de juridiska frågeställningarna. Vi har sekretess i vår verksamhet.

RECENSIONER

Jag anlitar alltid Swedlawyers pga av deras kunskap och brinnande engagemang för sina klienter. Mycket bra tillgänglighet och man slipper vänta i veckor på svar. Mycket professionellt bemötande vilket skiljer sig från många andra byråer vi anlitat.

Nöjd klient sedan 12 år

Som ensam mamma fick jag massor med hjälp och mina barn tillbaka trots att alla odds va emot oss för socialtjänsten tagit förövarens parti vilket juristen genomskådade och vann i Tingsrätten och i Hovrätten. Tack från hela mitt hjärta!

Sara Claesson

Jag sålde mitt företag för att jag ville pensionera mig i Portugal. Det anda jag behövde göra va att skriva på enn fullmakt och lämna information så tog Swedlawyers hand om resten och det kändes skönt då priset inte va oskäligt.

Sten Andersson