042-4501090 info@swedlawyers.se
Välj en sida

 

 

Juridisk hjälp efter Dina behov och villkor

Vi företräder företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner med juridisk hjälp och har erfarenhet från flera olika branscher och rättsområden. Vi arbetar med affärsjuridik och humanjuridik. Rättsskydd och rättshjälp förmedlas vilket innebär att Du som klient endast betalar en mindre del för vårt arbete. Om Du står inför en rättslig tvist vid domstol så biträder våra jurister Dig som ombud och för Din talan. Vi följer Advokatsamfundets etiska regler i vår verksamhet.

Kontakta oss för juridisk hjälp
E-post:  info@swedlawyers.se
Telefon: 042-4501090

Affärsjuridik

– Bolagsrätt
– Affärsrättsliga tvister
– Kommersiella avtal
– Avtal och köprätt
– Offentlig upphandling
– Aktieöverlåtelser
– Förhandling
– Företagsförvärv 

Familjerätt 

Vi har flerårig erfarenhet från domstolsprocesser gällande Vårdnad, boende och umgänge med barn.

– Vårdnad, boende, umgänge
– Internationell familjerätt
– Tvister om underhållsbidrag
– Bodelning Testamente mm.

Fastighetsrätt 

Har Du köpt en fastighet med fel eller har Du fått ett krav från en köpare? Kontakta oss så hjälper Vi dig genom processen.

– Bostadsrättsjuridik
– Hyresrättsliga tvister
– Servitutstvister, PBL ärenden
– Entreprenadstvister

Brottmål

Om Du utsatts för brottslig gärning så hjälper vi Dig som målsägandebiträde och kan biträda åtalet och föra din talan om skadestånd vid domstolen. Vi åtar oss också uppdrag som försvarare.

Social & migrationsrätt

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa klienter i rättsliga processer gällande LVU. Även LPT och LVM. Tveka inte att kontakta oss. Vi åtar oss även uppdrag för människor som behöver uppehållstillstånd.

Skadestånd mm.

Har du råkat ut för trafikskada eller någon typ av sakskada? Försäkringsfrågor kan uppkomma vid t.ex. bilstölder, skador på fastigheter eller lösöre. Vi hjälper Dig genom hela ärendet med rättsskydd.

Kontakta oss så hjälper våra jurister Dig

7 + 5 =

Vi hjälper privatpersoner och företag

Vi företräder privatpersoner och medelstora företag. När vi åtar oss uppdrag så är det vårt mål att klienter ska känna trygghet med vårt sätt att hantera varje enskilt ärende med ett lyckat resultat.

Företagsjuridik

Du kanske driver ett aktiebolag eller har önskemål om att förvärva ett sådant. Vi bistår i de flesta bolagsrättsliga frågor så välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Privatjuridik

I många fall flyter arbete, företag och privatlivet ihop men det är viktigt att skilja på de juridiska frågorna. Vi har expertisen och kan hjälpa Dig både privat, med ditt företag eller arbetsrättsligt.

Juridisk rådgivning

Boka en tid för möte så går vi igenom Ditt ärende tillsammans. Det går självklart bra att skicka ett mail till info@swedlawyers.se eller kontakta oss på telefon, 042-4501090.

Vid tvister

Kontrollera att Du har en giltig försäkring som täcker Dina kostnader genom det sk rättsskyddet så hjälper vi Dig med tvisten och att ansöka hos Ditt försäkringsbolag.

Länkar och lagtext

Vill Du undersöka lagen själv eller förkovra Dig i något ämne så kan Du börja söka här
Sveriges domstolar
Lagrummet
Lagen.nu

Medicinsk juridik

Vi företräder både vårdgivare, legitimerad vårdpersonal samt patienter som åsamkats någon typ av skada i vårdkedjan.

För vårdgivare och legitimerad vårdpersonal.

Vi bistår vårdgivare i ärenden samt företräder legitimerad vårdpersonal inför socialstyrelsen, HSAN och i domstol gällande legitimationsfrågor eller liknande.

För patienter som felbehandlats i vården

Har Du felbehadlats på något vis och åsamkats skada i vården så företräder vi Dig inför patientskadenämnden eller domstol och ser till att Du får rätt till en skälig ersättning.

SWEDLAWYERS AB
Box 9078
291 09 Kristianstad

E-post: info@swedlawyers.se
Telefon: 042-450 10 90
Bankgiro 699-8868
F-skatt, Ansvarsförsäkring

 

Mer om våra tjänster

Arbetsrätt
Hyresrätt
Skadestånd och försäkringsrätt
Fel i fastighet
Företagsförvärv
Avtals och köprättsliga tvister
Utlänningsrätt, Asyl och Uppehållstillstånd
Socialrätt, LVU, LPT, LVM
Målsägandebiträde i brottmål, skadestånd

 

 

Framtidsfullmakt
Gåvobrev
Hyresavtal
Köpeavtal
Samboavtal
Äktenskapsförord
Underhållsbidrag
Asyl och Migration
Medicinsk juridik för vårdpersonal

Skicka ett mail eller ring så hjälper Vi Dig.

Copyright © 2008-2023 Swedlawyers. All Rights Reserved.