SWEDLAWYERS

Urval av våra tjänster

Affärsjuridik


Allt som handlar om pengar rör rättsområdet affärsjuridik. Vi båstor privatpersoner, företag och myndigheter med rättslig rådgivning och driver process i saken så anlita oss som Din samarbetspartner.

FASTIGHETSRÄTT
HYRESMÅL
FORDRINGSRÄTT
AVTAL
SKADESTÅND
BOLAGSRÄTT
.

Asylrätt


Vi arbetar även med frågor gällande flyktingar och människors rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Uppehållstillstånd
Medborgarskap
.

Familjerätt

socialrätt


Vi har mångårig erfarenhet från rättsområdena med familjerätt och vårdnad, boende samt umgänge med barn och därtill hörande familjerättsliga frågor. Vi företräder klienter från hela Sverige och åtar oss även internationella uppdrag. Kontakta oss så hjälper vi Dig.

VÅRDNAD OM BARN, BOENDE, UMGÄNGE
LVU, LVM, LPT
TESTAMENTEN
SKILSMÄSSA/BODELNING

INTERNATIONELL FAMILJERÄTT

Brottmål
FörsäkringsrättSkadestånd


Alla kan bli utsatt för en brottslig gärning, antingen mot den personliga integriteten eller brott som rör annat. Vi hjälper Dig under hela processen och åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde och ser till att Dina rättigheter blir tillgodosedda.

FÖRSVARUPPDRAG
MÅLSÄGANDEBITRÄDE
SKADESTÅND
FÖRSÄKRINGSRÄTT

Kontakta oss så hjälper Vi Dig eller Ditt företag

Oavsett uppdrag så står vi alltid på vår klients sida och ser till att Du kommer till Din rätt.

Kontakta oss på epost info@swedlawyers.se eller telefon 042-4501090 för ett första inledande samtal så tar vi hand om de juridiska frågeställningarna. Vi har sekretess i vår verksamhet.

SWEDLAWYERS ABBox 9078

291 09 Kristianstad042-4501090

Allmänt


Vi följer Advokatsamfundet regler i vår verksamhet och all information som vi tar del av omfattas av sekretess.


Sidan är under ombearbetning


BETALNING

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp innebärande att försäkringsbolaget eller staten betalar en viss procent av uppkomna kostnader.


Bankgiro:699-8868


Vi har ansvarsförsäkring.
F-skatt


© SWEDLAWYERS AB
2009-2022. All rights reserved.