042-4501090 info@swedlawyers.se
Välj en sida

 

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Även bil- och båtförsäkringar brukar ha rättsskydd. Du kan ha Dina försäkringar i exvis Folksam, Trygg Hansa, Länsförsäkringar, IF, Moderna Försäkringar, Gjensidige eller något annat försäkringsbolag. Ibland tecknas försäkring via Ditt fackförbund.

Vi bistår och hjälper Dig att ansöka om rättsskydd. Kom ihåg att det finns villkor för att Du måste ha haft en giltig försäkring utan avbrott för viss tid, vanligtvis 2 år men det kan naturligtvis skilja från bolag till bolag. Därutöver finns vissa villkor för karens för att få hjälp av sitt försäkringsbolag.

Rättshjälp är ekonomiskt hjälp tänkt för den som inte har rättsskydd.

Huvudregeln är att du primärt ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist.

Vidare får rättshjälp beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr men avräkning sker om den rättssökande exempelvis har underhållsskyldighet till barn med 15.000 kr per barn. Vi hjälper våra klienter att ansöka om rättsskydd samt rättshjälp.

Du kan läsa vidare om reglerna i rättshjälpslagen här.

Länk till Rättshjälpsmyndigheten


Offentligt biträde
Staten betalar hela kostnaden vid olika typer av ärenden eller mål som rör bl.a LVU, LPT, LVM och andra offentligrättsliga mål där ett offentligt biträde kan komma ifråga. Detta innebär att Du som klient inte betalar något för ärenden och/eller den rättsliga process som ibland kan förekomma när exempelvis kommunen tvångsomhändertar barn. Om Du har några frågor så kontakta oss så hjälper Vi Dig att ansöka och bistå Dig med juridisk expertis under hela ärendet.

Kontakta oss för juridisk hjälp
E-post:  info@swedlawyers.se
Telefon: 042-4501090

Kontakta oss så hjälper vi Dig med juridisk hjälp och ansöker om rättsskydd

10 + 6 =

SWEDLAWYERS AB
Östra Boulevarden 20
291 29 Kristianstad

E-post: info@swedlawyers.se
Telefon: 042-450 10 90
Bankgiro 699-8868, F-skatt, Ansvarsförsäkring

Copyright © 2008-2024 Swedlawyers. All Rights Reserved.